FB

TIETOSUOJASELOSTE

Northern Creations Ltd Oy

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Northern Creations Ltd Oy
Y-tunnus 2961371-6

Saumaajantie 3,
96900 Rovaniemi

Puh. +358 40 017 8501
info@noce.fi

2. Yhteyshenkilö

Jare Jänkälä
Puh. +358 40 017 8501
info@noce.fi

3. Rekisterin nimi

Northern Creations Ltd Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Northern Creations Ltd Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti suoramarkkinointiin. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötietojen lisäksi asiakkaalta voidaan kerätä tietoa asiointien ajankohdista ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Northern Creations Ltd Oy:lle suoramarkkinointia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Northern Creations Ltd Oy ei luovuta tietoja muuhun kuin Northern Creations Ltd Oy:n myyjien ja markkinointihenkilöiden käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat Northern Creations Ltd Oy:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Tietonsa Northern Creations Ltd Oy:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Northern Creations Ltd Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Tietosuoja-asetukset kunnossa, joten voit huoletta ottaa yhteyttä!

Pin It on Pinterest